O konferenci

Konference Datová centra pro business nabízí odpovědi na mnohé aktuální a často řešené otázky: Jak využít nových trendů v oblasti datových center pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby – outsourcingem nebo vlastními silami, podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb, případně součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datacentra? Jak vybudovat nebo spravovat moderní datové centrum? Jak co nejvíce eliminovat možná rizika?

Hlavní témata:

  • Aktuální trendy v oblasti návrhu datových center
  • Infrastruktura datových center (jak ICT, tak i podpůrná; mj. UPS, fyzické zabezpečení, sítě, storage, software pro správu, řešení pro virtualizaci…)
  • Cloud computing v datacentrech
  • Integrovaná datová centra
  • Možnosti outsourcingu v oblasti datacenter

Program

9:00
Příchod účastníků a registrace

9:30
Nejvýznamnější trendy v oblasti datových center a jejich přínosy
Jarmila Frejtichová, ProfiHR

9:40
Chameleon ve vaší infrastruktuře: Datacentrum bez výpadků
Miroslav Kořen, SUSE

10:05
Evoluce sítí v datových centrech – od tradiční sítě k SDN
Jiří Cihlář, ALEF NULA

11:05
Neformální networking – přestávka na občerstvení

11:20
Softwarově-definované datové centrum
Martin Zikmund, SUSE

11:45
HyperFlex: Maximálně pružné datové centrum díky hyper-konvergenci
Miloš Pavlík, ALEF NULA

12:30
Neformální networking – přestávka na oběd

13:25
Systémy pro ukládání dat nové generace – se skutečnou aplikační integrací
David Rusín, ALEF NULA

14:10
Síťové technologie pro next-gen datová centra
Stanislav Pach, Proficomms

14:40
Neformální networking – přestávka na občerstvení

14:55
Data Safe řešení životního cyklu výpočetní techniky pro datová centra
Pavel Kruba, Sims Recycling Solutions

15:25
Moderní spolehlivé servery pro datová centra
Karel Štambera, COMPOS DISTRIBUTION

16:00
Panelová diskuse: Datová centra v praxi

16:20
Tombola

16:30
Neformální networking účastníků s občerstvením

Organizátoři konference věnují přípravě programu konference maximální pozornost. Přesto se může stát, že v uvedeném programu dojde k drobným změnám.

Galerie