O konferenci

Konference Firemní informační systémy se věnuje profesionálním informačních systémů pro firmy i další organizace a aktuálním trendům v této oblasti. Účastníkům nabízí odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Co mi může přinést moderní informační systém, jaké konkrétní přínosy mají pro byznys?

Jak informační systémy využít co nejefektivněji, aby organizaci přinesly co největší prospěch? Co v této oblasti můžeme očekávat v nejbližší budoucnosti a jak se na to připravit?

Hlavní témata:

  • Nejnovější trendy v oblasti podnikových informačních systémů
  • Významné nové funkce informačních systémů
  • Informační systémy v cloudu
  • Mobilní přístup k informacím z informačních systémů
  • Práce s elektronickými dokumenty

Program

9:00
Příchod účastníků a registrace

9:30
Nejvýznamnější trendy v oblasti podnikových informačních systémů
Jarmila Frejtichová, Management Press

9:45
Uživatelská revoluce aneb konec doby šedivé
Michal Potrepčiak, K2 atmitec

10:15
Moderní informační systém a Průmysl 4.0
Jan Líbal, Asseco Solutions

10:45
Neformální networking – přestávka na občerstvení

11:05
Jak zajistit systém jedné pravdy ve firemních datech
Karel Nekuža, Elinkx

11:35
Moderní ERP v cloudu – možnosti a úskalí
Tomáš Janeček, RSM Technology CZ

12:05
Neformální networking – přestávka na oběd

13:05
Proč uživatelé nepoužívají informační systémy naplno
Karel Drašnar, BrandCloud

13:35
Změny v ochraně osobních údajů v souvislosti s novým nařízením GDPR
Kristýna Delmar, Frank Bold Advokáti

14:05
Panelová diskuse: Informační systémy – zasvěcené tipy, rady, zkušenosti a předpovědi

14:30
Tombola o hodnotné ceny

14:40
Neformální networking účastníků s občerstvením

Organizátoři konference věnují přípravě programu konference maximální pozornost. Přesto se může stát, že v uvedeném programu dojde k drobným změnám.

Galerie