Všeobecné podmínky pro účastníky – posluchače konference

Všeobecné podmínky pro účastníky konference BusinessIT

kterou pořádá BusinessIT.cz ve spolupráci s Best Online Media, s.r.o.

 

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ

Program konference zahrnuje odborné přednášky, diskusi a doprovodnou výstavu konference. Konference se koná v Kongresovém centru Vavruška v Praze, Karlovo nám. 5, Palác Charitas, Praha 2, 120 00.

 

PŘIHLÁŠKY

Uzávěrka přihlášek je týden před startem konference. Přihlášky jsou akceptovány elektronickým formulářem na webu konference, viz http://konference.businessit.cz/

 

KONTAKTNÍ a FAKTURAČNÍ ADRESA:

Best Online Media, s.r.o.

Zuzana Paulinová

K Louži 1311/2, 101 00 Praha 10

tel: +420 737 283 091

e-mail: konference@online-media.cz

IČO: 28515145, DIČ CZ 28515145

 
ZASÍLACÍ ADRESA:

Zuzana Paulinová

K Louži 1311/2, 101 00 Praha 10

 

REGISTRAČNÍ POPLATEK: 700 Kč + DPH 21% = 847 Kč

Školství, veřejná a státní správa 500 Kč + DPH 21% = 605 Kč

Se platí na účet Best Online Média, s.r.o.: 2600214159/2010

 

ZPŮSOB PLATBY

Pokyny pro uskutečnění platby obdržíte do dvou pracovních dnů po odeslání přihlášky.

Registrační poplatky je třeba uhradit do pěti dnů před zahájením konference. Při pozdější úhradě bude vyžadováno předložení písemného potvrzení při registraci, anebo platba v hotovosti. Daňový doklad obdržíte po skončení konference.

 

ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNO PODMÍNKY

Registrační poplatek bude vrácen s 30% snížením na pokrytí administrativních nákladů, ale pouze v případě, že písemné zrušení účasti bude prokazatelně doručeno nejpozději do čtrnácti dnů před startem konference. Po tomto datu není možné uplatňovat žádné nároky na vrácení registračního poplatku.

 

POJIŠTĚNÍ

Společnost Best Online Media, s.r.o. nenese odpovědnost za zranění, nemoc nebo případnou smrt zúčastněných osob, stejně jako za ušlou mzdu, škodu na majetku nebo jakoukoliv finanční ztrátu během konference. Účastníci si mohou zařídit pojištění dle vlastního uvážení.

 

SOUHLAS

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto souhlasím se zpracováním svých osobních údajů z formuláře registrace na konference pro marketingové účely Best Online Media, s.r.o. a zasílání dalších informací o konferencích, pořádaných Best Online Media, s.r.o.